Šikmá věž v Ústí nad Labem

Šikmá věž kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem se ve svých šedesáti metrech výšky odklání od vertikály o více než dva metry. Je nejšikmější věží v České republice i daleko za hranicemi okolních státu. Ke svému handicapu přišla za druhé světové války, po zásahu leteckou pumou se naklonila a praskla. Tehdy to vypadlo, že brzy spadne. Později ji ale Ústečané podepřeli dřevěnou konstrukcí a nakonec byla složitě zajištěna pomoci betonové injektáže do základů a železobetonového krunýře uvnitř věže.

Při bombardování spadla původní schodišťová přístavba, kterou se na věž chodilo, ta nebyla při rekonstrukci obnovena. Dnes je možné se na věž dostat jen krkolomnou cestou před podkroví chrámové lodě. Naším cílem je získat prostředky na obnovení přístupu do věže a umožnit široké veřejnosti navštívit tuto krásku a obdivovat ji jak zevnitř, je zde například byt zvoníka, tak ocenit nádherný výhled z jejího vrcholu.

Zpět

 

DMS SIKMAVEZ
87 777

Organizace: Ústecká komunitní nadace

http://www.komunitninadace.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 9 dms.

DMS SIKMAVEZ9 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců