Škola hrou ve Středoafrické republice

Středoafrická republika (SAR) je zničena občanskou válkou a chudobou. Úroveň vzdělávacího systému nedává záruku, že by se to v brzké době mělo měnit. Gramotnost obyvatelstva staršího 15 let je v SAR podle statistik 56%.
Základním záměrem projektu je zkvalitnění výuky na 1.stupni v základních školách v SAR. Expertní tým složený z českých a středoafrických pedagogů připravil kvalitní a srozumitelné učebnice i metodiku pro učitele. Projekt je připravený na klíč a odpovídá potřebám středoafrických učitelů a vysokému standardu pedagogiky 21.století a je v jazyce, jemuž místní obyvatelé rozumí.

Zpět

 

DMS SLABIKAR
87 777

Organizace: SIRIRI o.p.s.

http://www.siriri.org/co-delame/projekty-v-africe/skola-hrou-v-sar

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 13 dms.

DMS SLABIKAR13 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců