Klub mladých migrantů – podpora inkluzivního vzdělávání

Získané finanční prostředky budou použity na spolufinancování Klubu mladých migrantů. Na METU se obrací stále více klientů, kteří potřebují pomoc s orientací v českém vzdělávacím systému. Základní podpora těchto dětí a mladistvých, kteří se ocitli v novém prostředí bez znalosti jazyka a kulturních specifik, spočívá v poradenství a asistenci. Dětem je v rámci klubu nabízeno doučování, kurzy českého jazyka, volnočasové aktivity klubu Čekuj!, knihovna a studovna. Žákům po základní škole sociální pracovník pomáhá při výběru střední či vysoké školy či s vyplněním přihlášky.
V roce 2015 jsme poskytli podporu 400 dětem s odlišným mateřským jazykem. Váš příspěvek nám pomůže tyto služby i nadále udržet bezplatné. Podpoříte sociálně znevýhodněné děti a urychlíte tak velmi komplikovaný proces jejich integrace do naší společnosti. I pro děti a mládež migrantů je vzdělání základ pro jejich další život.

Zpět

 

DMS META
87 777

Organizace: META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů

http://www.meta-ops.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 8 dms.

DMS META8 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců