Diabetes 24/7

Cílem projektu je celkové zkvalitnění péče o dětské diabetické pacienty a to hlavně formou osvěty a vzdělávání s důrazem na léčbu diabetu za pomocí moderních technologií a sociální začleňování dětských pacientů zpět do přirozeného kolektivu a krizové poradenství

Zpět

 

DMS DIAHELP
87 777

Organizace: Dia Help, z.s.

http://www.diahelp.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 96 dms.

DMS DIAHELP96 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců