Naberte sil - odlehčovací služba pro lidi s mentálním postižením

Rolnička již více než 20 let poskytuje své služby dětem i dospělým s mentálním a kombinovaným postižením, a to i těm s nejtěžším stupněm postižení. Naše služba je založena na přesvědčení, že každý člověk by mělo mít právo a možnost vyrůstat a žít v těsném sepětí se svou rodinou. Péče o těžce postiženého člena rodina je však mnohdy velmi náročná a v zájmu zachování funkční rodiny je pak žádoucí nabídnout službu, která by blízkým postiženého člověka umožnila nabrat nových sil.

Proto se Rolnička rozhodla rozšířit nabídku svých služeb o odlehčovací službu. Jedná se o časově omezenou pobytovou službu, která zatím bude otevřena pouze pro naše dospělé klienty, především se středním a těžším stupněm postižení (tedy pro ty, kteří nemohou využívat naší služby chráněného bydlení). Podnět na vznik této služby vzešel přímo od rodin našich klientů, zájemce o službu tedy máme. K dispozici máme i prostory na táborském Sídlišti nad Lužnicí, kde chceme zahájit provoz této služby s kapacitou 4 lůžek. Předpokládaný začátek služby je leden 2017.

Peníze získané prostřednictvím DMS využijeme na pořízení vybavení potřebného pro provoz této služby a pro zahájení provozu.

Zpět

 

DMS ROLNICKA
87 777

Organizace: Diakonie ČCE - středisko Rolnička

http://www.rolnicka.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 137 dms.

DMS ROLNICKA137 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců