Dny pro Izrael

Projekt Dny pro Izrael je kulturně-společenský projekt. Touto iniciativou chceme přispět k dobrým a přátelským vztahům mezi naší zemí a Izraelem na poli kulturním, společenském, politickém, obchodním.
Zároveň chceme i oslovit širokou veřejnost, předat jí jednak reálné informace o historii židovského národa a o současném dění v Izraeli a spolu s tím i přiblížit židovskou kulturu. Tím vším chceme preventivně působit vůči případným antisemitistickým tendencím a také veřejně vyjádřit naši podporu státu Izrael v souvislosti s násilím a terorismem, jemuž je stále vystavován.
Projekt je realizován vždy v jednom týdnu v říjnu. V rámci projektu probíhají nejrůznější kulturní a vzdělávací aktivity (přednášky na školách o holocaustu, židovské kultuře, výstavy, přednášky o izraelské kultuře pro veřejnost, Klezmerové odpoledne - koncert pod širým nebem, Veřejné shromáždění na podporu Izraele, ochutnávka izraelských vín, apod.)
Vrcholem celého projektu je Galavečer Dnů pro Izrael, který je vždy velkou společenskou událostí. Během Galavečera Dnů pro Izrael vystupují známí umělci, kteří chtějí veřejně vyslovit svou podporu Židům a Izraeli, dále vystupují umělecké soubory a skupiny, které přímo interpretují židovskou kulturu (tanec, hudba, poezie, zpěv), a tím seznamují návštěvníky se samotnou duší židovského národa. Osobnostmi, které již tradičně projekt Dny pro Izrael podporují jsou například: prezident Miloš Zeman, předseda Senátu Milan Štěch, premiér Bohuslav Sobotka nebo ministr kultury Daniel Herman.

Zpět

 

DMS SION
87 777

Organizace: Sion - Nová generace, z.s.

http://www.dnyproizrael.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 50 dms.

DMS SION50 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců