Podpora Sarkoma Centra v Motole

Projekt je zaměřen na finanční podporu Centra pro léčbu sarkomů měkkých tkání, které se zabývá léčbou maligních nádorů. Finanční prostředky budou poukazovány na odborné vzdělávání lékařů v této velmi úzce specializované oblasti. Dále budou finanční prostředky použity na nutné speciální zdravotnické vybavení centra, zejména nástroje a přístroje nad rámec zdravotnické techniky běžné pro léčbu ostatních druhů maligních nádorů.

Zpět

 

DMS SARKOM
87 777

Organizace: Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jerusalémského - Bohemia (OSLJ - Bohemia, n.g.o.)

http://www.oslj.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 139 dms.

DMS SARKOM139 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců