Stipendia

Stipendium poskytujeme českým studentům tuzemských středních a vysokých škol, kterým jejich sociální situace (někdy i v kombinaci se zdravotním handicapem) ztěžuje studium. Ve všech případech klademe velký důraz na vlastní motivaci studentů. Studenty podporujeme dlouhodobě, aby dosáhli kvalifikace ve zvoleném oboru.
Příspěvky vyplácíme v měsíčních splátkách a studenti je mohou použít k platbě školních pomůcek, internátu, koleje, jízdného do školy či obědů. Udržujeme si kontrolu nad účelným využitím prostředků, neboť požadujeme od svých stipendistů zprávy o studijních výsledcích a nepodporujeme zanedbávání docházky a studia.
Od roku 2004 získalo stipendium od Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových téměř 1000 studentů.

Zpět

 

DMS STIP
87 777

Organizace: Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

http://www.nadacnifondklausovych.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 25 dms.

DMS STIP25 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců