Pomoc dětem s nelehkým startem

Hlavním cílem projektu je vytvořit předškolním dětem (ve věku 3-6 let) z rodin ze znevýhodněného prostředí (azylové domy, ubytovny, chráněné byty) včasnou integraci do společnosti vrstevníků a následně lepší podmínky při vstupu do ZŠ.

Děti ve věku 3-6 let se nemohou bránit, ani si dojít pro pomoc k učiteli či jiné osobě. A přitom je to období, kdy se tvoří osobnost, učí se ze vzorů svého okolí. Tyto děti jsou většinovou společností opojeny, dostávají se do zorného pole až v případě vyhrocené krizové situace v rodině a ohrožení života a zdraví dětí. I tyto děti jsou naše budoucnost. A je velmi krátkozraké argumentovat, že mají své rodiče, ať se starají oni. Tito rodiče své kompetence nezvládají, patrně proto, že je nezvládali jejich rodiče a oni to neumí.

- Projekt je jeden z mála v kraji, který se předškolním dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí věnuje komplexně 5 dní v týdnu, 8 hod/denně.
- Jedinečnost a inovativnost propojení Integrační školičky Smíšek, Smíškovin, Klubu Smíšek a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi,
- ucelená, intenzivní a dlouhodobá efektivní práce s rodinou jako s celkem. Aktivity navazují jedna na druhou - synergický efekt.

Většina dětí docházející do školiček je pod dozorem státních sociálních pracovníků OSPOD, některé rodiny mají určen soudní dohled, vzhledem k nedostatečné péči o dítě a nedostatku rodičovských kompetencí. K dětem je přistupováno s individuální péčí, kterou potřebují díky stresujícím zážitkům (Acorus, Rosa a další azylové domy, domácí násilí).

Zpět

 

DMS SMISEK
87 777

Organizace: Občanské sdružení Smíšek

http://www.os-smisek.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 146 dms.

DMS SMISEK146 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců


projekty-archiv