Nemůžeš chodit,(ne)můžeš tančit!

Prostředky, které budou vybrány prostřednictvím dárcovských SMS umožní tanečnímu souboru Bílá holubice realizovat ambiciózní choreografie a představení, která obohacují současný umělecký svět
o prvek integrovaného umění. Prostřednictvím inscenací, které jsou většinou určeny pro celou rodinu, boří soubor stereotypy ve vnímání handicapu jako omezujícího prvku a přináší divákům zcela nový pohled na handicapované jako na nositele krásného a povznášejícího umění.
Naše představení, se kterými účinkujeme nejen v Ostravě, ale zájezdově po celé České republice, navštěvuje v průměru 200 až 250 diváků. Celovečerní inscenace jsou vytvořeny pro velká jeviště kamenných divadel s drobnějšími choreografiemi vystupujeme na festivalech, firemních akcích, plesech, konferencích dalších událostech.

Zpět

 

DMS HOLUBICE
87 777

Organizace: Bílá holubice, z.s.

http://www.bila-holubice.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 165 dms.

DMS HOLUBICE165 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců