Nebojte se volat o pomoc

Projekt je zaměřen na odbornou telefonickou krizovou pomoc
(1) dětem, které jsou jakkoliv ohroženy (útěkem či únosem, šikanou, neshodami v rodině, výchovnými problémy atd.) Kontaktovat linku 116 000 může non stop a zdarma kdokoliv, kdo má chuť takto ohroženému dítěti pomoci.
(2) všem lidem, kteří se nacházejí v krizi a potřebují pomoc a nasměrování, aby byli schopni krizové období zvládnout. Těmto lidem je určena linka 116 123, která je v provozu zdarma v omezeném rozsahu každý den.

Zpět

 

DMS VOLANIOPOMOC
87 777

Organizace: Cesta z krize, z.ú.

http://www.linkaztracenedite.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 30 dms.

DMS VOLANIOPOMOC30 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců