Děti do rodin

Jedná se o kampaň, která má primárně rozšířit povědomí o pěstounské péči a problematice náhradních rodin v ČR. Dalším cílem je získat prostředky, které jsou nad rámec státního příspěvku a mohou pěstounským a náhradním rodinám sloužit na úhradu zájmových kroužků, psychologa, občasné výpomoci s hlídáním atd..

Zpět

 

DMS DOBRARODINA
87 777

Organizace: Dobrá rodina o.p.s.

http://www.detidorodin.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 67 dms.

DMS DOBRARODINA67 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců