Aktivační centrum - Jsme tady

Aktivační centrum - Jsme tady je určeno mladým lidem s kombinovaným postižením, převážně zrakovým + tělesným a mentálním. Zaměřuje se na jejich rozvoj, výchovu a vzdělávání, aby se mohli v co největší míře zapojit do běžného života ve společnosti. V centru uživatelé služeb mohou realizovat různé činnosti, od nácviku sebeobsluhy, rehabilitace, až po hodiny angličtiny, výuky na PC, hudební výchovy, keramiky a nechybí různé terapeutické činnosti jako canisterapie, muzikoterapie, arteterapie apod.

Zpět

 

DMS JSMETADY
87 777

Organizace: Jsme tady, o.p.s.

http://www.jsmetady.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 66 dms.

DMS JSMETADY66 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců