Multidisciplinární péče o lidi postižené svalovou dystrofií.

Cílem naší organizace je poskytovat informace o svalové dystrofii jak stávajícím členům, tak i nově příchozím. Sledovat světový výzkum a nové postupy v péči a zveřejňovat tyto poznatky prostřednictvím časopisu Zpravodaj AMD, webových stránek, sociálních sítí, propagačních materiálů atd. Pomáhat orientovat se takto postiženým lidem v sociální problematice a začleňovat je do společnosti. Pořádat rekondiční pobyty, setkání členů, odborné přednášky.

Chtěli bychom, aby v budoucnu vzniklo specializované centrum pro toto onemocnění.

Zpět

 

DMS AMD
87 777

Organizace: Asociace muskulárních dystrofiků v ČR

http://www.amd-mda.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 107 dms.

DMS AMD107 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců