Pomoc lidem s autismem a jejich rodinám

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. s působností pro Jihomoravský kraj vznikla, aby komplexně a dlouhodobě pomáhala lidem s poruchou autistického spektra (PAS) ve všech fázích jejich života. Nezaměřujeme se pouze na osoby s touto poruchou, ale také na celou rodinu, které nabízíme poradenství, asistenci, skupinové setkávání nebo také podporu sourozenců. Obecným cílem APLA Jižní Morava je zkvalitnění života osob s PAS. Tohoto cíle dosahujeme prostřednictvím registrovaných sociálních služeb, a to konkrétně rané péče, osobní asistence a sociální rehabilitace. Dále pro klienty pořádáme volnočasové aktivity i letní tábory. Odborné veřejnosti nabízíme akreditované kurzy pro pedagogy, lékařský i nelékařský personál, pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky. APLA Jižní Morava též provozuje centrum včasné prevence PASPOINT, kde nabízí podporu celé rodině v období stanování diagnózy.
Výtěžek z DMS použijeme na podporu aktivit APLA Jižní Morava ve všech oblastech práce této organizace.

Zpět

 

DMS APLAMORAVA
87 777

Organizace: Paspoint, z.ú.

http://www.apla-jm.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 249 dms.

DMS APLAMORAVA249 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců