Muži v boji za zdraví

V rozvinutých zemích je karcinom prostaty (KP) nejčastějším nádorovým onemocněním mužů a druhou nejčastější příčinou úmrtí z onkologických příčin.
Cílem projektu je spolu s partnerskou nadací Movember zvýšit informovanost české populace o problematice prevence, diagnostiky a léčby karcinomu prostaty a varlat a zkvalitnit možnosti diagnostiky a léčby uroonkologických onemocnění v českých nemocnicích. Toho bude docíleno prostřednictvím rozvoje informačního portálu www.rakovinaprostaty.cz, sdružujícího všechny zásadní informace o dané problematice, zabezpečením provozu internetové poradny, vydáním informačních materiálů a vyhlášením grantové soutěže na a nákup přístrojové techniky pro urologická oddělení. Cíle projektu budou monitorovány prostřednictvím analýzy návštěv a aktivit na stránce rakovinaprostaty.cz, množstvím distribuovaných informačních materiálů o léčbě rakoviny prostaty mezi veřejnost a počtem a typem přístrojů, které byly pro české nemocnice zakoupeny. Zásadním rozdílem mezi rakovinou prostaty a jinými nádorovými onemocněními je, že se objevuje v relativně pozdním věku a že jde často o ohraničené a velmi pomalu rostoucí nádory, které v horizontu dožití mnohé muže životně neohrozí. Proto se většina urologických společností staví k plošnému vyhledávání rakoviny prostaty rezervovaně a doporučuje tzv. včasnou detekci karcinomu prostaty. Problém je ale potřeba s veřejností komunikovat. Cílem projektu je spolu s partnerskou nadací Movember zvýšit informovanost české populace o problematice prevence, diagnostiky a léčby karcinomu prostaty a varlat a zkvalitnit možnosti diagnostiky a léčby uroonkologických onemocnění v českých nemocnicích. Toho bude docíleno prostřednictvím rozvoje informačního portálu www.rakovinaprostaty.cz, sdružujícího všechny zásadní informace o dané problematice, zabezpečením provozu internetové poradny, vydáním informačních materiálů a vyhlášením grantové soutěže na a nákup přístrojové techniky pro urologická oddělení.

Zpět

 

DMS PROSTATA
87 777

Organizace: Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ

http://www.rakovinaprostaty.cz
http://www.muziprotirakovine.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 402 dms.

DMS PROSTATA402 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců