Nákup kompenzačních pomůcek

Cílem projektu je získat prostředky na nákup kompenzačních pomůcek pro klienty odlehčovací služby Dotek, o.p.s. a také pro klienty, kteří si kompenzační pomůcky půjčují do domácnosti, kde o ně pečuje rodina.

Zpět

 

DMS DOTEK
87 777

Organizace: Dotek, z.ú.

http://www.pecovatelstvi-dotek.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 186 dms.

DMS DOTEK186 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců