Centrum J. J. Pestalozziho pomáhá všem, kteří to aktuálně potřebují

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s., je nevládní nezisková organizace, která poskytuje psychosociální, poradenské a vzdělávací služby ohroženým a znevýhodněným skupinám obyvatel v České republice. Organizace usiluje o znovuzařazení klientů do společnosti a zlepšení kvality jejich života.

Zpět

 

DMS PESTALOZZI
87 777

Organizace: Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.

http://www.pestalozzi.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 43 dms.

DMS PESTALOZZI43 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců