Kontaktní sestra

Kontaktní sestra - váš člověk v každé nemocnici

Hlavní snahou NF Porozumění je zlepšení komunikace ve zdravotnictví a zařazení role Kontaktní sestry do systému zdravotní péče v ČR.

Kontaktní sestra by měla ulehčit a zpříjemnit pobyt v nemocnici. Pomoci pacientům/rodičům hospitalizovaných dětí s organizačními problémy, zajistit dostatečnou informovanost, zprostředkovat kontakt s lékaři a jinými odborníky, vysvětlit léčebné a ošetřovatelské postupy, poskytnout pacientům/rodičům možnost vypovídat se. Být jim praktickým průvodcem a  oporou po celou dobu hospitalizace.

Podpořte naší snahu začlenit Kontaktní sestru mezi zdravotníky každé nemocnice.

Zpět

 

DMS POROZUMENI
87 777

Organizace: Nadační fond POROZUMĚNÍ

http://www.porozumeni.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 49 dms.

DMS POROZUMENI49 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců