Pomoc dětem a mladistvým s handicapy

Cílem projektu je zlepšení zdravotní a psychické situace znevýhodněných klientů naší organizace. Tohoto cíle dlouhodobě dosahujeme díky letním integračním pobytům s jízdami na koních, zimním integračním pobytům na různých místech České republiky, začleněním handicapovaných osob do běžné společností výpomocí v kavárně.

Zpět

 

DMS ZAJICEKDETEM
87 777

Organizace: Zajíček na koni, o.p.s.

http://www.zajiceknakoni.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 140 dms.

DMS ZAJICEKDETEM140 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců