Daruj den doma

Přibližně 80 % lidí si přeje zemřít doma, největší zdravotní pojišťovna VZP však ani v letošním roce neproplácí poskytovatelům této služby náklady na domácí hospicovou paliativní péči.
Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích je jediným zařízením Ústeckého kraje, které tuto službu v okruhu 25 km poskytuje, jen v loňském roce jsme doprovodili 35 pacientů, od počátku roku 2015 jsme v domácí péči doprovodili 10 pacientů, další žádosti evidujeme, je tedy předpoklad, že loňský údaj bude v letošním roce výrazně překročen. Bez dostatku finančních prostředků to však nebude možné.

Zpět

 

DMS DENDOMA
87 777

Organizace: Hospic sv. Štěpána

http://www.hospiclitomerice.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 411 dms.

DMS DENDOMA411 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců