Pomáháme tam, kde je třeba

Projekt pomůže dětem i dospělým prostřednictvím sociálních služeb a programů Portimo, o.p.s. v Novém Městě na Moravě a okrese Žďár nad Sázavou.

Vybrané finanční prostředky pomohou zajistit aktivity, vybavení a pomůcky sociálních služeb:
Raná péče, Občanská poradna, Osobní asistence, EZOP - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a dále podpoří programy primární prevence a dobrovolnictví.

Zpět

 

DMS PORTIMO
87 777

Organizace: Portimo, o.p.s.

http://www.portimo.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 140 dms.

DMS PORTIMO140 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců