Zlepšení vybavenosti našich Domovů pokojného stáří

Rádi bychom společně s vámi pokročili v naší již několikaetapové/několikaleté snaze Zlepšit zázemí, prostředí pro naše klienty a personál v našich Domovech pokojného stáří, jak v Hroznětíně, tak i v Ostrově.
Poskytujeme sociální služby pro seniory s Alzheimerovou demencí a jinými zdravotními postiženími, omezeními.
Je tedy nyní před námi dovybavit Domov v Hroznětíně, ale také získat prostředky na již druhou etapu Rozšíření kapacity Domova v Ostrově.
Jedno již víme, že bez vaší pomoci to nezvládneme, proto věříme, že nám pomůžete!
Potřebujeme prostředky na rozličné vybavení, např. od šatních skříní, stolů, apod.

Zpět

 

DMS OCHO
87 777

Organizace: Oblastní charita Ostrov

http://www.ostrov.charita.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 218 dms.

DMS OCHO218 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců