Koně pomáhají

Občanské sdružení Chewal se od roku 2001 věnuje hiporehabilitaci, tedy terapeutickému oboru, v němž se setkávají lidé se specifickými potřebami a koně. Zaměřuje se na dvě formy hiporehabilitace:

HIPOTERAPIE:
„Fyzioterapie na koni" určená dětem od nejútlejšího věku i dospělým s nejrůznějšími tělesnými a/nebo kombinovanými obtížemi. Provádí se pod dohledem zkušeného terapeuta a s pomocí asistentů. Úžasné je, že nebolí, je příjemná a jako léčba ani nevypadá - žádné nemocniční prostředí a bílé pláště, ale zelená louka a koník, který zve na projížďku.

AKTIVITY S VYUŽITÍM KONÍ:
„Hry s koňmi" pro všechny - děti i dospělé všech generací. S koňmi se dá provádět spousta zajímavých činností a všechny se dají vymyslet a uzpůsobit tak, aby rozvíjely fyzické, mentální i sociální dovednosti, posilovaly kladné vlastnosti a tlumily ty nežádoucí. Do aktivit s využitím koní se mohou zapojit i klienti na vozíčku, se smyslovou či jinou vadou. Pro děti, které se hodně pohybují v nemocnicích, rehabilitačních zařízeních, léčebnách a lázních, jsou aktivity s koňmi kontaktem se živou přírodou.

Sdružení navštíví ročně kolem 500 klientů, z toho je 100 klientů stálých, kteří docházejí pravidelně. Většinou jsou to malé děti.

Zpět

 

DMS CHEWAL
87 777

Organizace: Sdružení CHEWAL, z.s.

http://www.chewal.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 278 dms.

DMS CHEWAL278 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců