Cesta domů

V Praze provozujeme Domácí hospic Cesta domů. Za pomoci prostředků moderní paliativní péče umožňujeme těm, kteří si to přejí, strávit závěrečné chvíle svého života důstojně, bez zbytečné bolesti a dalšího utrpení a v přítomnosti jejich nejbližších
doma.

Navzdory některým pozitivním změnám z posledních let je v České republice konec lidského života často doprovázen utrpením, osamělostí a ztrátou lidské důstojnosti. Sociologické průzkumy na téma Umírání a péče o nevyléčitelně nemocné přinesly následující důležitá zjištění: lidé chtějí umírat doma (78 %), jsou ochotni se o své blízké starat až do konce (88 %) a zdravotníci rovněž považují domácí prostředí za nejlepší místo pro umírající pacienty (88 %). Ačkoliv tedy většina populace i zdravotníků zvedá ruku pro domácí péči o lidi na konci života, přibližně 75 % úmrtí se odehrává ve zdravotnických či sociálních zařízeních.

Cesta domů se snaží situaci umírajících zlepšit a nabídnout jim a jejich rodinám komplexní pomoc (zdravotnické, sociální, psychoterapeutické služby), která jim umožní prožít své poslední společné dny bez bolesti a v domácím prostředí. Tuto ambici se nám daří již od roku 2001 úspěšně naplňovat i přes komplikovanou situaci ve zdravotnictví a zcela nevyhovující institucionální rámec.

Domácí hospic Cesta domů nemocným a jejich rodinám nabízí:
- odbornou domácí paliativní péči v domácnosti klienta nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
- poradenství v oblasti péče o nevyléčitelně nemocné a umírající
- půjčování specifických zdravotních pomůcek
- všestrannou podporu pečujícím rodinám nemocných (zaučení, konzultace, edukace)
- doprovázení pozůstalých

Zpět

 

DMS CESTADOMU
87 777

Organizace: Cesta domů, z.ú.

http://www.cestadomu.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 695 dms.

DMS CESTADOMU695 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců