Nadějné vyhlídky pro osoby po mozkové příhodě

Podporou projektu "Nadějné vyhlídky" přispějete k zajištění komplexní odborné pomoci osobám po mozkové příhodě a jiném získaném poškození mozku. Pomůžete těmto lidem, aby měli zase chuť žít.
Cílem služby je vytvořit podmínky a rozvíjet dovednosti, které klientům pomohou v návratu do aktivního života, v nejlepším případě i zaměstnání. Při práci s klientem využíváme koncept založený na posilování motivace klienta, jeho aktivitě a převzetí odpovědnosti za výsledek terapie.
Problematika osob se získaným poškozením mozku je komplexní a na řešení potíží s mobilitou, samostatností, kognitivními funkcemi, komunikací a získáním zaměstnání pracuje multidisciplinární tým odborníků z oblasti fyzioterapie, ergoterapie, sociálního poradenství, psychoterapie, logopedie a dalších. Celý proces a postup rehabilitace je systematický a koordinovaný.

Zpět

 

DMS CHUTKZIVOTU
87 777

Organizace: ERGO Aktiv, o.p.s.

http://www.ergoaktiv.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 937 dms.

DMS CHUTKZIVOTU937 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců