Zpátky na nohy

Projekt ZPÁTKY NA NOHY si klade za cíl zkvalitnění neurorehabilitace poskytované ordinací Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze ve spolupráci se 3. Lékařskou Fakultou University Karlovy použitím špičkové technologie

Zpět

 

DMS ZPATKYNANOHY
87 777

Organizace: CEROS, Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, o.p.s.

http://www.zpatkynanohy.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 143 dms.

DMS ZPATKYNANOHY143 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců