Centrum pro sirotky Mahango

Projekt Centra pro sirotky Mahango si klade za cíl vytvořit domov pro zhruba 80 dětí bez rodičů z oblasti jižní Tanzanie.
V Tanzanii je udáván celkový počet sirotků okolo 3,1 milionů. Asi polovina těchto dětí přišla o své rodiče vlivem viru HIV. Další příčiny jsou nedokonalá péče při porodu a po něm, běžné infekční choroby apod. Děti po smrti svých rodičů hledají pomoc u svých nejbližších příbuzných, ale ne vždy ji skutečně najdou. Ne, že by je příbuzní odmítli, ale většinou se nemohou o ně dobře postarat, sami stěží živí vlastní rodinu.
Nedůstojné životní podmínky, nízká hygiena, podvýživa, negramotnost to jsou hlavní jasně viditelné problémy, se kterými se děti v Africe potýkají.

Bez mámy, z.s. se stará o sirotky tím, že poskytuje to, co je k přežití a lepší budoucnosti nejnutnější: domov s rodinnou atmosférou, strava, ošacení a potřebné vzdělání. Centrum pro sirotky Mahango má mít ve svém základu minimálně tři budovy. Dvě ubytovny (pro chlapce a dívky) a servisní budovu (kuchyň, jídelna a sklad). Dvě budovy jsou již plně dokončeny a poskytují domov asi 20 dětem. V roce 2013 jsme zahájili stavbu třetí budovy - ubytovny pro dívky. V roce 2014 již byla kompletně hotová hrubá stavba vč. střechy. Po úplné dostavbě ubytovny pro dívky bude základ centra pro sirotky kompletní. Děti budou mít zajištěny nejnutnější životní potřeby a zároveň budou vedeny k samostatnosti a vychovávány k odpovědnosti.

Zpět

 

DMS BEZMAMY
87 777

Organizace: Bez mámy, z.s.

http://www.bezmamy.cz

Počet přijatých DMS

Projekt získal celkem 443 dms.

DMS BEZMAMY443 dms.

Děkujeme

 

Službu DMS zajišťuje:
Fórum dárců