Adopce nablízko

Tento projekt působí v rámci rozvojové pomoci. Jeho účelem je pomoci ohroženým a znevýhodněným dětem a mládeži ve světě. Tento cíl je naplňován podporou dobrovolníků, kteří mají zájem poskytnout část svého života těm nejpotřebnějším. Prostřednictvím tohoto projektu je možné si dobrovolníka "adoptovat" a tím zajistit jeho účinnou pomoc na místě jeho působení.

Salesiánská asociace Dona Boska, z. s.

Hlavní činností Sadby je školení dobrovolníků, kteří jsou pak vysláni do salesiánských středisek v ČR i v zahraničí, kde poskytují dětem a mladým lidem smysluplné využití volného času, vzdělání, svůj čas a znalosti. SADBA tak skrze tyto dobrovolníky pomáhá nejen těmto dětem, ale i dobrovolníkům samotným v jejich osobním rozvoji a společnosti, ve které dobrovolníci působí při výkonu své dobrovolné služby, a také po jejím ukončení. Vyškolení dobrovolníci jsou vysíláni do zemí Afriky (Dem. rep. Kongo, JAR, Lesotho, Etiopie, Zambie, Svazijsko, Súdán, Zimbabwe), ale i do Evropy (Bulharsko, Anglie, Německo, Slovensko i Česká republika), Mexika či Indie. Působí v salesiánských střediscích či školách, kde se starají o děti a mládež, doučují je nebo učí.Zpět

 

DMS ADOPCENABLIZKO 30
DMS ADOPCENABLIZKO 60
DMS ADOPCENABLIZKO 90
87 777

Organizace: Salesiánská asociace Dona Boska, z. s.

www.adopcenablizko.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců