POMOZTE NÁM VIDET MÁMU A TÁTU KAŽDÝ DEN

Raná péče je preventivní sociální služba. Naše úsilí směřuje k posílení kompetence rodičů tak, aby dítě mohlo žít v rodině a nebylo odsouzeno k ústavnímu životu.
Počet zájemců o službu rané péče převyšuje kapacitu organizace.

Cílem projektu je zajistit finanční prostředky na mzdové náklady našich poradců.
Jejich psychická i odborná pomoc je pro rodinu, kde se narodilo dítě s postižením, naprosto nepostradatelná.
Největším aktivem neziskových společností jsou její zaměstnanci.
Projekt nám umožní zachovat stávající úvazky poradcům, protože ti nejlépe znají
cílovou skupinu organizace a jsou s ní již léta v pravidelném kontaktu.
Všichni jsou VŠ vzdělaní obor sociální práce, sociální pedagogika a psychologie.

Pomocí stimulace zraku učí rodiče, jak připravit prostředí svému dítěti, půjčuje jim speciální hračky a pomůcky.
Největší část služby je terénního charakteru – tj. odehrávající se v domácím prostředí klientů. Naše mnohaleté zkušenosti ověřily tento způsob jako nejvhodnější pro práci s dětmi ranného věku, které mají navíc závažné zdravotní problémy. Ve svém
domácím prostředí se děti cítí nejen bezpečně, ale i mnohem lépe se učí novým dovednostem.
Je důležité, aby služba byla poskytována kvalifikovanými poradci.

EDA cz, z.ú.

Poskytujeme odborné služby, podporu a pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým či jiným postižením nebo ohrožením vývoje v raném věku. Stavíme na vlastních silách a schopnostech každého člena rodiny. Snažíme se umožnit rodičům nebo zákonným zástupcům vychovávat dítě v jeho přirozeném prostředí a podpořit vývoj dítěte tak, aby dokázalo plně využít všechny své možnosti, schopnosti a nadání.Zpět

 

DMS EDA 30
DMS EDA 60
DMS EDA 90
87 777

Organizace: EDA cz, z.ú.

www.eda.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců