Humanitární aktivity Armády spásy na území České republiky

Projekt se zaměřuje na získání finančních prostředků na podporu humanitárních aktivit Armády spásy na území České republiky. Především jde o péči o klienty bez domova, kteří se ocitli v extremní životní situaci. Může jit o důsledek domácího násilí, ztrátu bydlení atp. Projekt také nabízí řešení pro skupiny obyvatelstva ohrožené sociální izolací. Jako jsou například ženy na mateřské dovolené nebo senioři. Další cílovou skupinou jsou děti ohrožené sociálním vyloučením. V případě živelných katastrov na území ČR, je projekt určen rovněž na pomoc v postižených oblastech.

Armáda spásy v České republice, z. s.

Armáda spásy poskytuje sociální služby na základě křesťanských zásad pro osoby, které jsou v nepříznivé sociální situaci. Snažíme se pomáhat i těm, kteří z lidského hlediska již nemají šanci nového návratu. Své služby Armáda spásy aktuálně poskytuje v 10 městech České republiky (Praha, Brno, Ostrava, Havířov, Opava, Karlovy Vary, Přerov, Šumperk, Krnov, Jirkov). V první řadě jde o služby pro osoby bez přístřeší (azylové domy, noclehárny, nízkoprahová denní centra) a osoby ohrožené sociálním vyloučením (azylové domy pro matky s dětmi, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež). Armáda spásy je součástí všeobecné křesťanské církve. Všude na světě nabízí potřebným jak sociální tak i duchovní pomoc.Zpět

 

DMS ARMADASPASY 30
DMS ARMADASPASY 60
DMS ARMADASPASY 90
87 777

Organizace: Armáda spásy v České republice, z. s.

http://www.armadaspasy.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců