Podpora rodin dětí s postiženým od narození do 7 let věku

Cílem projektu je podpora rodin dětí s postiženým do 7 let věku, kterou zajišťuje Společnost pro ranou péči na celém území ČR, prostřednictvím středisek rané péče.
Podpora je zaměřena na odbornou pomoc celé rodině (dítěti i rodičům) v domácím prostředí. Výsledkem je možnost vychovávat postižené dítě nebo dítě s ohroženým vývojem v domácím prostředí.
Získané finanční prostředky budou využity pro zvýšení počtu podporovaných rodin na celém území ČR a k rozvoji poskytovaných služeb (např. logopedie, fyzioterapie, psychologie). Část prostředků bude věnována na nákup didaktických pomůcek pro rozvoj psychomotorických dovedností dětí.

SPRP, z.s.

Společnost pro ranou péči poskytuje odbornou pomoc a poradenství rodinám, které pečují o dítě s postižením nebo s ohroženým vývojem. Provázíme rodiny v obtížné životní situaci a usilujeme o to, aby mohly vychovávat dítě v jeho přirozeném domácím prostředí.Zpět

 

DMS DOMOVJEDOMA 30
DMS DOMOVJEDOMA 60
DMS DOMOVJEDOMA 90
87 777

Organizace: SPRP, z.s.

http://www.ranapece.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců