Dům služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky

TyfloCentrum Brno, o.p.s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. je obecně prospěšná společnost, která pomáhá nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života. Činí tak prostřednictvím komplexu poradenských, asistenčních, sociálně rehabilitačních, sociálně terapeutických, sociálně aktivizačních služeb. Společným cílem činností služeb je vést klienta k samostatnosti a nezávislosti, ke zkvalitnění jeho života, zlepšování životních podmínek, k podpoře společenského a kulturního uplatnění, k dosáhnutí integrace společnosti na zásadě rovnosti, k rozšiřování možností pracovního uplatnění a uplatnění všestranných zájmů.Zpět

 

DMS DRAK 30
DMS DRAK 60
DMS DRAK 90
87 777

Organizace: TyfloCentrum Brno, o.p.s.

http://www.chaloupka.org

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců