Justýna - pomoc obětem násilí z nenávisti

Nikdo nesmí být napadán pro to, kým je. Nikdo nesmí být napadán pro to, koho miluje. Nikdo nesmí být napadán pro to, že má jinou barvu kůže, než je bílá.

Je pátek večer a Vy po celém týdnu v práci sedíte s přáteli v hospodě na malém městě, kde žijete už řadu let. Před půlnocí se všichni zvednete a jdete každý svou cestou domů do postele, cestu už znáte nazpaměť a trefil/a byste i poslepu, je to přece malé město, kde všechno a všechny znáte. Něco je však jinak, žena na rohu je verbálně a fyzicky napadána skupinou mužů. Vy z dálky přihlížíte, a  když ženu dobíjí, tak ji slyšíte tiše vzlykat na silnici. Jdete ji pomoci. Důvod útoku? Její národnost, žena je původem z východní Asie a proto byla zbita a  urážena. Žena utrpěla šok a od té doby se bojí večer vycházet. Co uděláte Vy?

Půjdete dál? Chcete pomoci, ale nevíte, jak? Kontaktujte poradnu Justýna. In IUSTITIA klientku zastoupí v trestním řízení, provede ji obtížnou situací a  předá kontakt na psychologické poradenství.


Poradna Justýna poskytuje právní a sociální služby osobám ohroženým nebo vystaveným násilí z nenávisti, a to ve třech regionálních pobočkách v Praze, Brně a Českých Budějovicích.

S násilím z nenávisti se může setkat každý. Podpořte činnost poradny Justýna dárcovskou smskou a bojujte s násilím z nenávisti.

Pomoc poskytujeme menšinám i většinové populaci.

In IUSTITIA, o.p.s.

Posláním In IUSTITIA je zajištění sociálních služeb, právních informací a zastupování osobám dotčeným násilím z nenávisti a prevence násilí z nenávisti a projevů nesnášenlivosti, zejména rasismu, antisemitismu, islamofobie, homofobie a transfobie, genderového násilí, násilí z důvodu věku, zdravotního stavu, sociálního statusu či příslušnosti k subkultuře.

In IUSTITIA se jako první a jediná organizace v ČR věnuje problematice násilí z nenávisti komplexně. Poskytujeme právní a sociální poradenství osobám vystaveným násilí z nenávisti, a to nejen ve třech kamenných poradnách, ale také formou terénní pomoci. Na základě akreditace MŠMT a MPSV ČR vzděláváme Policii ČR, sociální pracovníky a pracovnice, metodiky a metodičky prevence násilí ad.
Naším patronem je ekonom Tomáš Sedláček.Zpět

 

DMS JUSTYNA 30
DMS JUSTYNA 60
DMS JUSTYNA 90
87 777

Organizace: In IUSTITIA, o.p.s.

http://www.in-ius.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců