LEGIE 100

Nadační fond Legie 100

Posláním Nadačního fondu Legie 100 je podpora pietních, kulturních a osvětových projektů a dokumentační, vzdělávací, ediční a archivační činnost související s historií Československa se zaměřením na národněosvobozenecké hnutí, válečné konflikty a historii vojenství, činnost legií a odbojové aktivity, zejména s ohledem na výročí 100 let založení samostatného Československa. Připomenutí zásadních historických zásluh legionářů a odbojářů. Podpora idejí demokratické společnosti vycházející z tradic Československé republiky a jejích duchovních hodnot. Získávání prostředků na splnění účelů nadačního fondu převážně za trvání projektu LEGIE 100 u příležitosti oslav 100. výročí založení samostatného Československa.Zpět

 

DMS LEGIE 30
DMS LEGIE 60
DMS LEGIE 90
87 777

Organizace: Nadační fond Legie 100

http://www.nflegie100.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců