Roz(h)led

V rámci individuálního kariérového poradenství hledají děti pod vedením profesionálního kariérového kouče svoje silné a slabé stránky, zjišťují, jak nejlépe využít své dovednosti a zkušenosti. Každý účastník/účastnice následně absolvuje tři exkurze, které odpovídají jeho/její profilaci. Následuje porada s kariérním koučem zaměřená na reflexi zážitků z exkurzí. Workshop Nakopni svou kariéru nabízí účastníkům/účastnicím tipy na zlepšení sebeprezentace a komunikace a přípravu na pracovní pohovory včetně psaní CV. Během stínování má účastník/účastnice možnost poznávat detailnější pracovní náplň své budoucí profese. Závěrem účastník/účastnice zhodnotí stínování i přínos celého projektu nejprve s kariérním koučem a potom s ostatními kolegy a kolegyněmi, zakomponuje své nově nabyté zkušenosti do CV a spolu s koučem zformuluje další možnosti svého rozvoje po skončení projektu.

Nadání a dovednosti o.p.s.

Pomáháme dětem z dětských domovů a pěstounských rodin ve věku 14-26 let se správným výběrem studia a se vstupem na trh práce. Připravujeme je na to, aby po odchodu z dětského domova plynule navázaly na běžný, samostatný život a nekončily závislé na podpoře státu nebo v nejhorších případech na ulici. Máme jasný cíl, chceme, aby tito mladí lidé uspěli jak v osobním, tak i v profesním životě.Zpět

 

DMS ROZHLED 30
DMS ROZHLED 60
DMS ROZHLED 90
87 777

Organizace: Nadání a dovednosti o.p.s.

http://www.nadaniadovednosti.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců