Komplexní psychoterapeutická a podpůrná péče pro onkologicky a jinak chronicky nemocné a jejich blízké

PRO Gaudia, z.ú.

Poskytování psychoterapeutické a jiné pomoci lidem nemocným rakovinou a jinak vážně nemocným a jejich příbuzným a blízkým. Onemocnění by všichni dotčení měli mít možnost konzultovat. Posláním našeho projektu je snaha o vyplnění této mezery formou spolupráce s nemocnicemi a v rámci vlastních ambulancí. Zdravotníkům nabízíme vzdělávání v základech efektivní komunikace a práce s nemocnými. Tak přispíváme k tomu, aby se prostředí zdravotnických zařízení stalo lidsky přívětivější a důstojnější.Zpět

 

DMS GAUDIA 30
DMS GAUDIA 60
DMS GAUDIA 90
87 777

Organizace: PRO Gaudia, z.ú.

http://www.gaudiaprotirakovine.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců