Pomoc obětem humanitárních katastrof ve světě.

Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce poskytuje humanitární pomoc při mimořádných událostech v České republice a organizuje rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc v zahraničí. Reagujeme na humanitární katastrofy okamžitou pomocí.

Spolupracujeme s našimi partnery v zahranicí při zjišťování potřeb zasažených lidí, aby naše pomoc byla cílená a efektivní.
Podporujeme lidi strádající v důsledku válečných konfliktů i humanitárních katastrof. Naše pomoc směřuje ke zmírnění jejich utrpení, ochraně jejich důstojnosti, zlepšení zdravotní a hygienické situace apod.

Naším hlavním cílem je pomoci zasaženým co nejdříve se opět postavit na vlasní nohy.

Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce

Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce poskytuje humanitární pomoc při mimořádných událostech v České republice a organizuje rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc v zahraničí. V České republice pomáháme při povodních a věnujeme se také prevenci a připravenosti obcí na mimořádné události. Pracujeme s dobrovolníky, a to jak v České republice, tak také v zahraničí. Od roku 2014 také nabízíme školení pro učitele základních škol v oblasti Globálního rozvojového vzdělávání.Zpět

 

DMS DIAKONIEPOMOC 30
DMS DIAKONIEPOMOC 60
DMS DIAKONIEPOMOC 90
87 777

Organizace: Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce

http://diakoniespolu.cz/

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců