Rozvojová spolupráce ve světě.

Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce se v oblasti rozvojové spolupráce specializuje zejména na zemědělství, podporu zdrojů obživy a sociální služby.

V Moldavsku se věnuje poskytování domácí péče seniorům v severní části země. V Kambodži a v Moldavsku podporuje farmáře, aby byli soběstační a mohli prodat přebytky ze své úrody. V Zambii pracuje se ženami, které absolvují kurzy základní gramotnosti a díky svépomocným skupinám a prvotní finanční podpoře mohou samostatně podnikat a uživit tak své děti.

Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce

Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce poskytuje humanitární pomoc při mimořádných událostech v České republice a organizuje rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc v zahraničí. V České republice pomáháme při povodních a věnujeme se také prevenci a připravenosti obcí na mimořádné události. Pracujeme s dobrovolníky, a to jak v České republice, tak také v zahraničí. Od roku 2014 také nabízíme školení pro učitele základních škol v oblasti Globálního rozvojového vzdělávání.Zpět

 

DMS DIAKONIESVET 30
DMS DIAKONIESVET 60
DMS DIAKONIESVET 90
87 777

Organizace: Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce

http://diakoniespolu.cz/

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců