Zachraňme stromy!

Pokácet strom motorovou pilou trvá několik minut. Je snadné přitom nepomyslet, jak dlouho trvalo, než vyrostl a jak dlouho bude trvat, než za něj vyroste náhrada. Stromy jsou charakteristickým prvkem našeho životního prostředí a dnes, v době velkého znečištění životního prostředí, jsou stále důležitější.

Zachraňme stromy! Aleje utvářejí typický ráz české krajiny; ve městech a obcích jsou stromy při dnešní míře znečištění životního prostředí stále důležitější. Naším cílem je s vaší pomocí chránit zdravé stromy před zbytečným kácením, pečovat o historické aleje i o parky a stromořadí uvnitř měst.

Arnika – Centrum pro podporu občanů

Arnika chrání přírodu a zdravé prostředí pro budoucí generace doma i ve světě. Dlouhodobě prosazujeme méně odpadů a nebezpečných látek, živé řeky a pestrou přírodu a právo občanů rozhodovat o životním prostředí.Zpět

 

DMS ALEJE 30
DMS ALEJE 60
DMS ALEJE 90
87 777

Organizace: Arnika – Centrum pro podporu občanů

http://www.arnika.org

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců