Rozvoj Historicko-řemeslně vzdělávacího centra Šelmberk

Cílem projektu je vybudování Historicko-řemeslně vzdělávacího centra Šelmberk v areálu stejnojmenného hradu, které bude zaměřené na vzdělávání široké veřejnosti (dětí i dospělých) v oblasti historie, tradičních řemesel, experimentální archeologie a environmentální výchovy.

Koncepce projektu zahrnuje vybudování středověkého řemeslného podhradí (celkem 7 řemeslných dílen a hospodářství s informačním systémem) pro účely prezentace života ve středověku široké veřejnosti, stálou expozici o vzniku, stavbě a funkcích středověkých hradů v hradních prostorách, zřízení informačního centra a celkovou rekonstrukci stávající budovy ubytovny s cílem vytvořit vybavené prostory pro pravidelné výukové programy a zlepšit ubytovací podmínky pro účastníky těchto programů. 

Finanční prostředky získané prostřednictvím sbírky budou použity zejména na vybudování venkovních řemeslných dílen středověkého charakteru evokujících řemeslné a hospodářské zázemí hradu, na rekonstrukci budovy ubytovny - opravu střechy, zateplení, vybudování vnitřních řemeslných dílen a vzdělávacích prostor v půdních prostorách, vybudování ČOV a dalších prvků technického zázemí a také na běžnou údržbu areálu a stávajících prvků centra.

 

Danar z.s.

Danar z.s. je neziskovou organizací zabývající se historicko řemeslně vzdělávacími aktivitami s cílem pozitivně ovlivnit zejména mladou generaci. V současné době nabízí mnoho originálních aktivit a programů s důrazem na vzdělávací charakter a odlišnost od konzumní zábavy.Zpět

 

DMS DANAR 30
DMS DANAR 60
DMS DANAR 90
87 777

Organizace: Danar z.s.

http://www.kralovstvidanar.com
http://www.centrumselmberk.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců