Česká asociace paraplegiků - CZEPA

Hájíme zájmy vozíčkářů po poranění míchy, usilujeme o vytvoření podmínek pro jejich plnohodnotný život a pro integraci do většinové společnosti.

S tímto cílem realizujeme řadu projektů: 
- Tréninkové zaměstnání pro vozíčkáře (charitativní obchod Hvězdný bazar)
- Startovací bydlení pro vozíčkáře, kteří jsou krátce po úraze
- Podporované bydlení pro tetraplegiky 
- Preventivní kampaň proti úrazům páteře a míchy Banal Fatal
- Osvětové kampaně 
- Komunitní portál Vozejkov.cz
- Mobilní aplikace VozejkMap (mapa bezbariérových míst s navigací, data zadávají a ověřují sami vozíčkáři)
- Informační a poradenský program pro vozíčkáře
- Edukační program pro odbornou veřejnost
- Spolupráce s lékaři a legislativci na zkvalitnění sociální a zdravotní péče

8 ze 14 zaměstnanců jsou vozíčkáři.
Vozíčkářům s poraněním míchy pomáháme od roku 1990. Jsme zakladatelem Centra Paraple. 

Česká asociace paraplegiků- CZEPA

Hájíme zájmy vozíčkářů po poranění míchy, usilujeme o vytvoření podmínek pro jejich plnohodnotný život a pro integraci do většinové společnosti.Zpět

 

DMS CZEPA 30
DMS CZEPA 60
DMS CZEPA 90
87 777

Organizace: Česká asociace paraplegiků- CZEPA

http://www.czepa.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců