Česká asociace paraplegiků - CZEPA

Jsme nezisková organizace, která sdružuje vozíčkáře po poranění míchy z celé ČR a hájí jejich zájmy. Vycházíme z přesvědčení, že člověk na vozíku může a má právo žít kvalitním a aktivním životem - v rodině, v zaměstnání, s volným časem vyplněným zájmy a koníčky, stejně jako všichni ostatní lidé bez handicapu. S tímto cílem realizujeme řadu projektů (odborné sociální poradenství, tréninkové zaměstnávání, půjčování kompenzačních pomůcek, aplikace VozejkMap, komunitní portál Vozejkov, podporované bydlení pro tetraplegiky či startovací byty pro vozíčkáře krátce po úrazy páteře a míchy, edukační programy a mnoho dalších).

Česká asociace paraplegiků- CZEPA

Hájíme zájmy vozíčkářů po poranění míchy, usilujeme o vytvoření podmínek pro jejich plnohodnotný život a pro integraci do většinové společnosti.Zpět

 

DMS CZEPA 30
DMS CZEPA 60
DMS CZEPA 90
87 777

Organizace: Česká asociace paraplegiků- CZEPA

www.czepa.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců