www.signaly.cz

Cílem www.signaly.cz je podpora a ochrana mládeže.
Komunitní web nabízí kromě otevřeného a bezpečného prostoru pro mládež vzdělávací články, videa a kurzy. Finančně podporuje malé projekty mladých lidí, které jsou realizovány uživateli ve svých komunitách. Jedná se o projekty z oblasti vzdělávání a výchovy, lidských práv, prevence rizikového chování dětí a mládeže, podpory rodiny a dětí, environmentální, ochrany kulturních a náboženských památek, dobrovolnické činnosti a pomoci seniorům a sociálně vyloučeným osobám.

signály.cz, z. s.

Účelem spolku je veřejně prospěšná činnost v oblasti ochrany a vzdělávání dětí a mládeže, podpora mladých lidí a podpora rodin. Hlavní činností spolku je: a) provozovat web www.signaly.cz (dále jen „web“), b) sdružovat příznivce webu, c) vytvářet otevřené a bezpečné prostředí pro komunikaci prostřednictvím internetu, d) podporovat setkávání mladých lidí v reálném světě, e) pomáhat rozvíjet schopnosti vyjadřování a zaujetí stanoviska ke společenským otázkám, f) zvyšovat informovanost o politickém, kulturním a církevním dění, g) podporovat a propagovat dobrovolnické a veřejně prospěšné činnosti, h) prostřednictvím kontaktů se zahraničím umožňovat vzájemnou výměnu informací a nabídku výměnných pobytů, i) pomáhat handicapované mládeži při její integraci do společnosti, j) vydávat vzdělávací materiály a publikace, knihy, videa, semináře, jejich propagace a tvorba, k) podporovat rozvoj schopností a dovedností mladých lidí s možností jejich lepšího budoucího uplatnění na trhu práce, l) prostřednictvím webu vychovávat mladé lidi k účelnému využívání volného času, přispívat k jejich formaci a pomoci jim najít jejich místo ve společnosti, m) podporovat a vést mladé lidi k pomoci seniorům a sociálně vyloučeným osobám, ochraně kulturních a náboženských památek a k ochraně životního prostředí, n) realizovat a podporovat další související projekty z oblasti vzdělávání a výchovy, prevence rizikového chování dětí a mládeže a podpory rodin a dětí.Zpět

 

DMS SIGNALY 30
DMS SIGNALY 60
DMS SIGNALY 90
87 777

Organizace: signály.cz, z. s.

http://www.signaly.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců