Sbírka pro hluchoslepé Červenobílé dny

LORM - Společnost pro hluchoslepé z.s.

LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. sdružuje hluchoslepé spoluobčany, jejich rodinné příslušníky, odborníky i všechny ostatní zájemce zabývající se problematikou hluchoslepých osob od r. 1991.
V současné době sdružení poskytuje odborné sociální služby a péči hluchoslepým a snaží se dál rozvíjet služby pro osoby s tímto duálním smyslovým handicapem. Cílem služeb je připravit klienta vést samostatný, plnohodnotný a důstojný život ve svém přirozeném prostředí.

Poslání
Prosazovat a hájit zájmy zrakově a sluchově postižených osob
Sdružovat hluchoslepé osoby a jejich rodiny i příznivce

Cíle
Hájit zájmy hluchoslepých spoluobčanů
Zajišťovat komplexní služby pro hluchoslepé
Rozvíjet léčebnou, pracovní a sociální rehabilitaci
Rozvíjet spolupráci s rodinami, odborníky i organizacemi v rámci ČR zahraničí
Rozvíjet pedagogickou a vzdělávací činnost, činnost odborně-publikační a věnovat se propagaci problematiky hluchoslepých

Projekty, které LORM realizuje:
Poradenská centra a terénní sociální služby pro hluchoslepé v rozsahu: odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace, tlumočnické služby, sociálně aktivizační služby (edukačně rehabilitační pobyty)
Rozvoj taktilního znakového jazyka pro hluchoslepé
Vydávání časopisu Doteky
Pořádání Lormolympiády – sportovní soutěže osob s hluchoslepotou
Pořádání umělecké soutěže o Cenu Hieronyma Lorma
Bezbariérové stránky www.lorm.cz
Brožura a CD-ROM „Hluchoslepí mezi námi“
Odborná knihovnaZpět

 

DMS LORM 30
DMS LORM 60
DMS LORM 90
87 777

Organizace: LORM - Společnost pro hluchoslepé z.s.

http://www.lorm.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců