Sbírka pro hluchoslepé Červenobílé dny

Sbírka Červenobílé dny je dlouhodobý projekt sdružení LORM - Společnosti pro hluchoslepé z.s. Výtěžek sbírky je určen na pomoc lidem se souběžným postižením zraku a sluchu různého stupně - tzv. hluchoslepotou.

Díky sbírce Červenobílé dny mohou lidé s hluchoslepotou:
- využívat terénních sociálních služeb sdružení LORM - průvodcovské a tlumočnické služby na úřady a k lékařům
- učit se prostorové orientaci a samostatnému pohybu s červenobílou holí
- učit se komunikovat ve specifických systémech, např. v Lormově abecedě, taktilním znakovém  jazyce, Braillově písmu atd.
- soutěžit ve sportovních disciplínách na Lormolympiádě
- umělecky tvořit a svými díly se pochlubit v umělecké soutěži o Cenu Hieronyma Lorma
- jezdit s traséry a průvodci LORMu na týdenní pobyty na běžkách, na tandemových kolech, se zaměřením na sociální rehabilitaci nebo komunikaci v taktilním znakovém jazyce
- odebírat časopis Doteky, který propojuje hluchoslepé z celé republiky
- a mnohé další, více napoví Výroční zprávy a např. Fotogalerie na www.lorm.cz.

Sdružení LORM je jediným registrovaným poskytovatelem sociálních služeb pro hluchoslepé v ČR, více o sbírce na www.cervenobiledny.cz.


LORM - Společnost pro hluchoslepé z.s.

LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. sdružuje hluchoslepé spoluobčany, jejich rodinné příslušníky, odborníky i všechny ostatní zájemce zabývající se problematikou hluchoslepých osob od r. 1991. V současné době sdružení poskytuje odborné sociální služby a péči hluchoslepým a snaží se dál rozvíjet služby pro osoby s tímto duálním smyslovým handicapem. Cílem služeb je připravit klienta vést samostatný, plnohodnotný a důstojný život ve svém přirozeném prostředí. Poslání Prosazovat a hájit zájmy zrakově a sluchově postižených osob Sdružovat hluchoslepé osoby a jejich rodiny i příznivce Cíle Hájit zájmy hluchoslepých spoluobčanů Zajišťovat komplexní služby pro hluchoslepé Rozvíjet léčebnou, pracovní a sociální rehabilitaci Rozvíjet spolupráci s rodinami, odborníky i organizacemi v rámci ČR zahraničí Rozvíjet pedagogickou a vzdělávací činnost, činnost odborně-publikační a věnovat se propagaci problematiky hluchoslepých Projekty, které LORM realizuje: Poradenská centra a terénní sociální služby pro hluchoslepé v rozsahu: odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace, tlumočnické služby, sociálně aktivizační služby (edukačně rehabilitační pobyty) Rozvoj taktilního znakového jazyka pro hluchoslepé Vydávání časopisu Doteky Pořádání Lormolympiády – sportovní soutěže osob s hluchoslepotou Pořádání umělecké soutěže o Cenu Hieronyma Lorma Bezbariérové stránky www.lorm.cz Brožura a CD-ROM „Hluchoslepí mezi námi“ Odborná knihovnaZpět

 

DMS LORM 30
DMS LORM 60
DMS LORM 90
87 777

Organizace: LORM - Společnost pro hluchoslepé z.s.

http://www.lorm.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců