Daňové přiznání pomáhá

Daňové přiznání pomáhá je unikátní způsob podpory charitativních organizací.
Tento společný projekt serveru OnlinePriznani.czFóra dárců kombinuje využití snadného online zpracování daňového přiznání a možnosti přispět na dobrou věc.

Uživatel si v aplikaci vyhotoví své daňové přiznání, které je mu zdarma zasláno na email. Jelikož ušetří nemalé prostředky za služby účetní, je mu nabídnuta možnost, aby si jako formu poděkování za využité služby aktivoval dlouhodobou dárcovskou podporu a po dobu neurčitou, až do doby, kdy trvalou DMS podporu odvolá, tak prostřednictvím dárcovské SMS každý měsíc podporoval konkrétní projekt zvolenou částkou 30, 60 nebo 90 Kč. Linka bezpečí, z.s. z této částky měsíčně obdrží 29 nebo 59 nebo 89 Kč.

Dárce může svoji trvalou podporu kdykoli dle svého uvážení bezplatně odvolat zasláním SMS ve tvaru STOP LINKABEZPECIOP na tel. 87 777.

Linka bezpečí, z.s. byla založena v roce 1994 za účelem pomoci dětem a mladým lidem nejen v jejich obtížných životních situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech. Slouží především těm, kteří si nevědí rady se svými problémy, cítí se ohroženi, osamělí, zrazení, zmatení a z nejrůznějších důvodů se nechtějí nebo nemohou svěřit někomu ze svého okolí. Sdružení je akreditováno v rámci systému sociálně-právní ochrany dětí v České republice a je také členem celosvětové asociace dětských linek důvěry Child Helpline International (CHI). Stěžejní službou je Linka bezpečí 116 111, která funguje anonymně, zdarma 24 hodin denně, včetně nedělí a svátků, a to z pevného i mobilního telefonu. Děti mohou pro komunikaci využít také E-mailovou poradnu Linky bezpečí: pomoc@linkabezpeci.cz (odpověď do 3 pracovních dnů) nebo online Chat Linky bezpečí http://chat.linkabezpeci.cz, který je otevřen každý den (od pondělí do neděle) vždy od 15 do 19 hodin a o víkendech také v čase od 9 do 13 hodin.

Problémy rodičů a dospělých s dětmi řeší odborníci v rámci služby Rodičovská linka na tel. 840 111 234 nebo 606 021 021. Sdružení Linka bezpečí je partnerem kombinovaného evropského projektu Safer Internet Cz, v rámci kterého provozuje asistenční linku pomoci www.pomoconline.cz.

Na Lince bezpečí v současné době pracuje 100 konzultantů a 12 intervizorů v třísměnném provozu. Provoz zajišťuje kromě vedoucí Linky bezpečí rovněž sociální pracovník, psycholog a manažer následného vzdělávání konzultantů. Služby Linky bezpečí jsou poskytovány na vysoké profesionální úrovni. Všichni odborní pracovníci před vstupem na Linku bezpečí absolvují všeobecný výcvik v telefonické krizové intervenci akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rozsahu 150 hodin.
Každý rok přijímá Linka bezpečí okolo 250 000 dovolání. Nejčastějším tématem volajících dětí byly problémy s láskou a partnerstvím. Na druhém místě pak rodinné vztahy zahrnující obavy z reakce rodičů, přehnaná přísnost rodičů a problémy v komunikaci. Smutnou statistku doplňuje narůstající počet hovorů na téma sebevražedné tendence a kyberšikana.
Finanční prostředky získané od dárců budou použity na projekty Linky bezpečí, z.s.

Více informací na www.linkabezpeci.cz.

Linka bezpečí, z.s.

Posláním Linky bezpečí je poskytovat kvalitní a snadno dostupnou pomoc dětem, studentům a všem, kteří jednají v jejich zájmu. Linka bezpečí pomáhá s řešením náročných životních situací i každodenních starostí a problémů. Poskytuje krizovou intervenci a poradenství pro klienty z celé České republiky prostřednictvím telefonu, chatu a emailu. K naplňování našeho poslání poskytujeme sociální služby krizové pomoci.Zpět

 

DMS TRV LINKABEZPECIOP 30
DMS TRV LINKABEZPECIOP 60
DMS TRV LINKABEZPECIOP 90
87 777

Organizace: Linka bezpečí, z.s.

http://www.linkabezpeci.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců