Vybudování terapeutických pracovišť pro duševně handicapované v Nadaci BONA

Sdružení pro bezbariérovou kuturu NedomYsleno z.s.

Základem činnosti sdružení je podpora jakýchkoliv kulturních, společenských a dalších aktivit, jež budou směřovat k odstranění překážek v mezilidských vztazích a vzájemné komunikaci. Napomáhat svou činností k integraci znevýhodněných skupin do společnostiZpět

 

DMS MEZIPLOTY 30
DMS MEZIPLOTY 60
DMS MEZIPLOTY 90
87 777

Organizace: Sdružení pro bezbariérovou kuturu NedomYsleno z.s.

http://www.sdruzeninedomysleno.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců