Zanechte otisk v osudu dětí!

Cílem projektu je získání finančních prostředků pro podporu vzdělávání a volnočasových aktivit dětí ve čtyřech dětských domovech - Tisá, Černá Voda, Litoměřice a Krásná Lípa (děti ve věku 6-26 let).
Nadační fond Srdce na dlani se zabývá výhradně podporou dětí z DD, a to zejména v oblasti vzdělávání, výchovy a přechodu do reálného života.
Bez podpory nadačního fondu nemohou DD nabídnout dětem široké možnosti seberealizace a podporu přechodu do reálného života.

Srdce na dlani, nadační fond

Nadační fond Srdce na dlani si klade za cíl pomáhat dětem v dětských domovech, a to nejen po materiální stránce. Jedním z našich hlavních cílů je pomoci dětem snáze se integrovat do společnosti a překonat překážky, které jim často po opuštění domovů v životě vyvstanou. Nedáváme dětem pouze dárky, snažíme se je již během pobytu v dětském domově motivovat k lepším výkonům, podporovat ve vzdělání a poskytnout jim účinnou a smysluplnou podporu v průběhu i po jejich odchodu z domova do reálného života „tam venku“! Je pro nás důležité mít s dětmi osobní vztahy, naše pomoc je cílená, konkrétní a především dlouhodobá!Zpět

 

DMS SRDCENADLANI 30
DMS SRDCENADLANI 60
DMS SRDCENADLANI 90
87 777

Organizace: Srdce na dlani, nadační fond

http://www.srdcenadlani.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců