Zasukované tkaničky

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc

Posláním organizace Trend vozíčkářů Olomouc je napomáhat všestranné integraci těžce tělesně postižených občanů a vytvářet podmínky pro prosazování jejich rovnoprávného a rovnocenného postavení ve společnosti. Snažíme se o vytváření takových podmínek, ve kterých se budou moci lidé s handicapem o sebe postarat sami, případně s pomocí svých osobních asistentů.Zpět

 

DMS TKANICKA 30
DMS TKANICKA 60
DMS TKANICKA 90
87 777

Organizace: Spolek Trend vozíčkářů Olomouc

http://www.trendvozickaru.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců