Návrat divokých koní

Nedílnou součástí moderní zoo je osvětová činnost v souvislosti se záchranou ohrožených druhů ve volné přírodě
Zoo Praha tímto projektem dává najevo, že nemyslí jen na vlastní potřeby a stává se v dobrém slova smyslu reklamní a produkční agenturou pro ohrožené druhy
Prostřednictvím veřejné sbírky, kde jsou DMS jedním z možných platebních nástrojů.
Návštěvníci Zoo Praha (1,3 mil./rok) i široká veřejnost
Dlouhodobý projekt navazující na sbírku Pomáháme jim přežít Sbírkou nabyté prostředky hodlá Zoo Praha poskytnout na úhradu leteckého transportu koní Převalského a s ním souvisejících výdajů v rámci tohoto projektu.

Projekt jedinečným způsobem vtahuje návštěvníky zoo, zejména děti a mládež, do problematiky ochrany fauny a flóry doma i ve světě. Jednoduchost a rychlost poskytnuté pomoci díky DMS (a dalším souvisejícím platebním metodám) má šanci pochopit 1 300 000 návštěvníků Zoo Praha ročně.
V ČR se jedná o nejnavštěvovanější instituci svého druhu.

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Výchova a vzdělávání, chov zvířat a jejich ochrana v rámci ex-situ a in-situ projektů.Zpět

 

DMS PREVALACIMONGOLSKO 30
DMS PREVALACIMONGOLSKO 60
DMS PREVALACIMONGOLSKO 90
87 777

Organizace: Zoologická zahrada hl. m. Prahy

http://www.zoopraha.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců