Rekonstrukce zastřešení a stavební obnova hradu Vízmburk

Některé obvodové zdi budou opraveny. Do zdi a někde do terénu budou zabudovány kovové patky, na kterých budou stát kovové sloupy. Na sloupy budou upevněny kovové vaznice. Tam budou osazeny dřevěné trámy, které budou pobity prkny. Na nich bude izolace a krytina. Okapy budou z mědi.

Sdružení pro Vízmburk, z.s.

a) Zajišťovat a organizovat konzervační, rekonstrukční a stavební záchranné práce v rámci hradu Vízmburk a archeologických nálezů z hradu Vízmburku. b) Zajišťovat dokumentační činnost a propagaci hradu. c) Navazovat kontakty s organizacemi s obdobnými zájmy a s odbornými institucemi. d) Pořádat kulturní, společenské akce, přednášky a výstavy e) Provozovat hostinskou činnost f) Zajišťovat nákup a prodej občerstvení, upomínkových předmětů, knih a pohledů g) Vyhledávat zdroje k pokrytí výše uvedeným činností.Zpět

 

DMS VIZMBURK 30
DMS VIZMBURK 60
DMS VIZMBURK 90
87 777

Organizace: Sdružení pro Vízmburk, z.s.

http://www.vizmburk.cz

Děkujeme

 

 

 

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Informace o trvalé podpoře zde . Službu Dárcovské SMS zajišťuje Fórum dárců